NOORDWIJK ACTUEEL
In de media zijn diverse berichten geplaatst over het voortbestaan van de Strandrups. Zij hebben brieven van de gemeente en het ministerie bijna klakkeloos overgenomen, zonder het bestuur van de stichting te informeren. Hierdoor is er een onvolledig beeld ontstaan. Dat betreuren wij. De stichting doet er alles aan om de Strandrups te laten rijden, nu en in de toekomst. En de Strandrups blijft ook rijden, als dat niet meer in Noordwijk zou kunnen, en daar gaan wij nu nog niet van uit, dan zijn we ook welkom in andere kustplaatsen om mensen met een beperking van het strand te laten genieten, zoals 20.000 gasten al eerder deden. Al langer is de stichting aan het onderzoeken op welke wijze de Strandrups wel een ontheffing zou kunnen krijgen van de gemeente om op het strand te rijden. Uitgangspunt is dat het strand geen openbare weg is. Dit is geregeld in de APV van Noordwijk, waar staat dat het strand een 'openbare plaats' is. Het gaat nu te ver om alle wetten te benoemen die hier van toepassing zijn, maar als het strand geen openbare weg is, mag het college van Noordwijk zelf een ontheffingen verlenen voor het gebruik van het strand, zoals dat nu ook al zo is geregeld. Op korte termijn komt de stichting met een juridisch onderbouwd document waar zij met feiten willen aantonen dat het strand geen openbare weg is, en het college een ontheffing mag verlenen voor het rijden met de Strandrups op het strand, Wij houden u op de hoogte van onze stappen en de uitkomsten daarvan en kijken ook naar alternatieven om de Strandrups te laten rijden. Want dat is prioriteit nummer 1 voor ons!!
Blijft de Strandrups nog rijden?