NOORDWIJK ACTUEEL
Aftrap brandpreventieweken op De Noordwijkse School met gastles van de brandweer. Paul Frijters van Brandweer Hollands Midden - Kazerne Noordwijk heeft samen met wethouder Dennis Salman namens Gemeente Noordwijk een bezoek aan een groep van De Noordwijkse School gebracht ter gelegenheid van de aftrap van de brandpreventieweken. De Nederlandse Brandwonden Stichting en Brandweer Nederland initiëren ieder jaar de landelijke Brandpreventieweken. Deze weken hebben als doel extra aandacht besteden aan het voorkomen van brand en brandwonden. Ieder brandweerregio in Nederland geeft een eigen invulling aan de Brandpreventieweken. Dit jaar ligt de focus van de Brandpreventieweken op kinderen in de leeftijdscategorie van 9 tot 12 jaar. De campagne met de slogan ‘Brandweer zoekt speurneuzen! is donderdag 26 september officieel van start gegaan. Met een online game leren kinderen op een interactieve en speelse manier hoe brand in een elektrisch apparaat ontstaat. De game is vanaf nu te spelen via: www.brandweerzoektspeurneuzen.nl
Foto Blik op Noordwijk