Home Links Overnachten Sport Culinair Contact Disclaimer Historie
Noordwijk op z’n best!
Share on Facebook Share on Twitter Share via e-mail Print

Geachte mevrouw Van der Pol, meneer Rijpstra,


Dank voor uw brief van 10 januari, uw kenmerk Z/17/043210 D/85518.

Ik weet natuurlijk dat u de wettelijke periode van acht weken, van 20 april tot 6 juli, met de grootste keurigheid in acht hebt genomen. Dat deze uitvoerige wettigheid neerkwam op juist het omgekeerde van wat de wet beoogde, maakt het alleen maar extra pijnlijk.

Het gemeentebestuur heeft gedaan alsof het de mensen raadpleegde.

Dat blijkt uit allerlei omstandigheden, die ik heb opgenoemd. De belangrijkste ervan is uw pertinente weigering de kwestie in een referendum voor te leggen aan de inwoners.

Voor deze weigering was geen wettelijke grond; het was uw persoonlijke weigering.

Art. 2 onder i. van de Referendum Verordening, waarop u zich beriep, laat u volledige vrijheid van oordeel of een besluit waarvoor een referendum is aangevraagd zijn “grondslag” vindt in een eerder besluit.


Het besluit van 6 juli vond niet zijn grondslag in het besluit van 20 april; om meerdere heel heldere redenen. Bovendien heeft het gemeentebestuur zelf zowel eerder als later geoordeeld dat 6 juli het definitieve, dus het echte besluit was.


Het afwijzen van het verzoek tot referendum was dus uw vrije beslissing, om persoonlijke redenen.

Ik weet ook welke redenen: u wist dat de uitslag van een referendum uw plannen zou doorkruisen; en uw plannen waren belangrijker dan de inspraak van de inwoners.

En u weet zelf uw redenen. Op de centrale vraag in mijn brief, die door de krant, en niet toevallig, werd overgenomen, namelijk waarom zowel tevoren als later zo ontzettend veel ruimte was voor inspraak, maar voor en in die acht weken nauwelijks, en al helemaal geen referendum, geeft u daarom maar liever geen antwoord.

U vraagt of ik mij kan neerleggen bij de “nieuwe politieke realiteit”. Wat is die “nieuwe politieke realiteit”? Voor mij is de nieuwe politieke realiteit die ons gemeentebestuur in 2016 en 2017 heeft geschapen, dat het gemeentebestuur duidelijke afspraken totaal kan negeren, dat het stiekem het omgekeerde van die afspraken op touw kan zetten, dat het de inwoners het nakijken kan geven, en dan vreedzaam de hand uitsteken en zeggen: kunt u met de nieuwe realiteit leven?

U zult toch met me eens moeten zijn dat het enige fatsoenlijke antwoord op die vraag is:

Nee, dat kan ik niet.

Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, en in afwachting, verblijf ik,


Met vriendelijke groet,


Raymond Salman

Boechorsthof 46

2201 XM NOORDWIJK

06-55301020REFERENDUM Brief van Gemeente Noordwijk 3 januari Brief van Gemeente Noordwijk  10 januari